Processen

När anmälningstiden för intresseanmälningar gick ut den 9 maj 2014 visade det sig att det finns flera intresserade företag.

Sedan dess har dialoger förts med de företag som lämnat in intresseanmälningar och sedan även lämnat anbud. Därefter inleddes förhandlingar som nu lett fram till en avsiktsförklaring. Kommunfullmäktige kommer sedan att ta ställning till det slutgiltiga avtalet efter godkännande i samhällsnämnden och kommunstyrelsen.

Kommundirektör Sofia Pettersson har haft i uppdrag att genomföra förhandlingen tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från näringslivsenheten och samhällsförvaltningen. Hon har också tagit hjälp av en politisk referensgrupp för att bredda arbetet. Det har varit viktigt med en noggrann process för att de villkor vi satt ska uppfyllas och för att anläggningens utbud ska bli ännu mer attraktivt för invånare, näringsliv och besökare.

Anbudsprocessen är sekretessbelagd tills slutgiltigt avtal är skrivet och när man jobbar med företag och stora investeringar så är det en naturlig del i processen.