Upphandling Simhallen

Kommunen har valt en upphandlingsform som heter tjänstekoncession. Huvudsyftet med tjänstekoncessionen är att företaget som får uppdraget själva måste ta en risk och att det samtidigt måste finnas intäkter i verksamheten.

Det här är en avancerad process där man ska teckna ett avtal för en lång period, av denna anledning har kommunen anlitat juridiskt stöd i processen.

Första steget i en tjänstekoncession är att ett företag lämnar in en intresseanmälan om att vara med i processen för att driva och utveckla simhallen med hotelltomt.

Härnösands simhall

Härnösands simhall

Andra steget är att intressenter lämnar in anbud. Tredje steget är förhandling. Slutligen skrivs avtal som faller i laga kraft först när politiskt beslut fattas.

Samhällsnämnden tog den 23 maj 2014 beslut om viktiga principer för prissättning, öppettider och allmänhetens tillgång till Simhallen. Detta underlag har legat till grund för den förhandling som skett med våra intressenter.

Läs Samhällsnämndens beslutPDF (pdf, 207.9 kB)