Skisser och vybilder


Skiss hotellet med perspektiv från Kattastrand

Skissbild från arkitekterna TM Konsult, perspektiv från Kattastrand.

Skiss på hotellet, perspektiv från Brunnshusgatan

Skissbild från arkitekterna TM Konsult, perspektiv från Brunnshusgatan

Vybild Södra Sundet

Vy från samma höjd som planerad takterrass och skybar på destinationshotellet Kanaludden.