Seminariekvällar inför arbete med tillväxtstrategi

Härnösands kommun har sedan 2014 arbetat med en process för att forma en näringslivs- och tillväxtstrategi mot 2035.

Flera olika förstudier och medborgardialoger under olika teman har genomförts.

Nu är det dags att ta nästa steg och vi bjuder därför in representanter från näringslivet och politiken för ett arbete under hösten.

Vi kommer under hösten att samlas under tre seminariekvällar där vi ska diskutera olika delar i vår kommande strategi och jobba med Härnösands framtid.

Till vår hjälp för detta arbete har vi tagit Kairos Future, som är ett internationellt konsult- och analysföretag.

Seminarierna kommer att hållas på Parkaden Konferens i Härnösand. Vi bjuder på kaffe/te och en matig smörgås.

Vi hoppas att du har möjlighet att prioritera dessa tre kvällar tillsammans med oss för att jobba med Härnösands fortsatta utveckling.

Summering första seminariekvällen 21 september

Sammanfattning av seminariekväll 21 septemberPDF (pdf, 371.5 kB)

Inför seminariekvällen 25 november

Delrapport tillväxtstrategiPDF (pdf, 667.8 kB)

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig till oss:

Sofia Pettersson
Kommundirektör
Telefon: 0611-34 80 02
E-post: sofia.pettersson@harnosand.se

Uno Jonsson
Tillväxtchef
Telefon: 0611-34 82 52
E-post: uno.jonsson@harnosand.se