Kommunen som arbetsgivare

Vi är Härnösands största arbetsgivare med ca 2000 anställda. Det finns ca 200 olika yrkestitlar inom kommunen.

Vi ser mångfald som en tillgång och vill skapa arbetsmiljöer grundad på kunskap, respekt och förståelse. Hos oss finns en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du gör nytta för hela samhället.

Tillsammans arbetar vi för att skapa ett bättre samhälle för våra kunder / brukare / medborgare, små som stora.

Två glada kvinnor