Rekryterings- och bemanningsenheten

Vår uppgift är att bemanna flera av kommunens verksamheter med vikarier.

Vi söker vikarier till flera av kommunens verksamheter

  • Äldreomsorg
  • Omsorg av funktionshindrade
  • HVB hemmet Bogården
  • Boenden för ensamkommande barn

Vikariaten finns att söka på sidan på lediga tjänster, välkommen med din ansökan! 

Enheten arbetar under hela året med rekrytering av vikarier och poolpersonal

Vikariat
I uppdraget arbetar vi med rekrytering av vikarier och vikariat upp till tre månader, uppföljning av hur vikarien fungerar i arbetet och utbildningsplaner om inte vikarien har den kompetens som efterfrågas. Vi har dialog med verksamheterna om hur deras behov av vikarier ser ut för att ha framförhållning i planeringen

Poolpersonal
Poolpersonalen är tillsvidareanställd med utbildning och kompetens inom de verksamheter som RBE bemannar. Poolpersonalen tillhör rekrytering- och bemanningsenheten och korttids bemannar anslutna verksamheterna. De är introducerade på flera arbetsställen och arbetar gränsöverskridande mot flera verksamhetsområden och flera enheter

Visstidsanställda och timanställda medarbetare
Vikarier arbetar när verksamheterna har behov av personal på grund av att ordinarie medarbetare inte arbetar eller vid arbetsanhopningar. Vi prioriterar alltid utbildad personal, men under en begränsad period kan även du som inte har relevant utbildning få möjlighet att prova på dessa arbetsuppgifter.