Kretsloppsparken

Här arbetar personer som är anställda av Arbetslivsförvaltningen med sortering och demontering på Härnösands kretsloppspark.

Arbetslivsförvaltningen anordnar även ett visst antal praktikplatser.

Läs mer om kretsloppsparken här.länk till annan webbplats

2 arbetare på Kretsloppsparken.