Resursgruppen

Resursgruppen är en verksamhet som kommunen driver för att hjälpa människor utvecklas mot arbetslivet. Här finns plats för ca 70 personer som genom att skaffa sig andra rutiner lättare har möjlighet att komma ut i arbetslivet.

Här finns olika verksamhetsområden som utförs på uppdrag av olika förvaltningar i kommunen.

Arbetare på Resursgruppen

Dessa arbetsområden ingår i resursgruppen


Miljö och gröna arbeten:
Vedhantering, snickeri, byggnation, gallring och röjning.

Service:
Städning, transport, återvinning, tvätt och textil.

Bilvård:
Tvätt, städning och underhåll.

Bageri & kafé: Bakning, tillredning, servering, diskning och städning.

Fritid & Kultur:
Materialhantering, handräckning samt skötsel av Vårdkasens friluftsområde och kommunens kanotleder