Arbetsprövning och arbetsträning

För dig mellan 20-64 år som av olika anledningar inte arbetat på länge. Kanske är det inte bara ett arbete som saknas utan du behöver också en del annat stöd innan du är färdig att stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Du vill förändra din livssituation och har en önskan att hitta en långsiktig och hållbar förändring som ska leda till egen försörjning. Inom arbetslivsinriktad rehabilitering utgår vi från dina behov och önskemål. Kontinuerligt stöd och eget inflytande är två viktiga ingredienser i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Där finns arbetsmarknadskonsulenter och verksamheterna Sambandet och Etappen. Till vår hjälp har vi också arenorna:

  • Resursgruppen
  • Kretsloppsparken
  • Erikshjälpen

Kontakt:


Lilian Krantz
Enhetschef Arbetslivsinriktad rehabilitering
E-post: lilian.krantz@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 86 45