Lotsärende

Översikt på vad företagslotsen kan erbjuda hjälp med.

Företagslotsen samordnar, informerar, förtydligar och påskyndar


Tanken med Företagslotsen är att det ska finnas många "dörrar" in till Samhällsförvaltningen och Näringslivsenheten.

Oavsett vilken dörr du väljer ska ditt ärende lotsas rätt och smidigt genom vår organisation och det ska inte spela någon roll vilken kontaktväg du väljer, om det är telefon, e-post eller personliga möten.

När du kontaktar oss kommer du att få beskriva ditt ärende. Om vi bedömer att ditt ärende berör flera myndigheter eller tjänstemän kommer Näringslivsenheten att kalla dig och de tjänstemän som involveras i just ditt ärende till ett Lotsmöte.

Kontakt

Adress: Nybrogatan 13, Härnösand
E-post: foretagslotsen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 34

Du når oss på kontoret, via e-post eller telefon vardagar kl. 8-17.