Personal

Uno Jonsson

Näringslivschef
Uno Jonsson
Telefon: 0611 - 34 82 52
Mobil: 070 - 648 25 11
E-post: uno.jonsson@harnosand.se
Arbetsområde: Företagsetableringar och utvecklingsprojekt

Margareta Nordlund

Näringslivsutvecklare och utvecklingsledare
Margareta Nordlund
Telefon: 0611 - 34 80 50
Mobil: 073 - 274 54 84
E-post: margareta.nordlund@harnosand.se
Arbetsområde: Nyföretagande och utvecklingsprojekt.

Näringslivsenheten
Universitetsbacken 3
871 80 Härnösand

3:e våningen, ingång från gården.

Näringslivsenheten / Företagslotsen
Telefon: 0611 - 34 80 34