Företagsstöd

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och öka sysselsättning och tillväxt.

Länsstyrelsen kan ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandel och bensinstationer.

Det finns uppsatta nationella mål för regional tillväxtpolitik. I strävan att uppnå de målen samverkar länsstyrelserna med kommuner, näringsliv och andra organisationer.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om företagsstödet

Länsstyrelsen Västernorrland - Företagsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster