Djuphamnar

I Härnösand finns två hamnar med kapacitet att ta emot stora fartyg. Båda hamnarna har mycket goda förutsättningar att hantera stora mängder gods.

Det geografiska läget

Härnösands geografiska läge är perfekt för att frakta varor och gods till Finland, Baltikum, Ryssland och övriga Europa, men även västerut via Trondheim.

Karta över Skandinavien
Mitt i Norden - Hamnarna i Härnösand har ett mycket bra geografiskt läge.