Förfarande och tillämpningsanvisningar

Förfarandet hos kommunen


När en utmaning har inkommit ska nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med intentionerna i utmaningen. Om nämnden beslutar att inte upphandla verksamheten ska beslutet motiveras.

Nämndens beslut i ärendet ska delges kommunfullmäktige.

Tillämpningsanvisningar


I övrigt sker tillämpning i enlighet med punkt 2.3 och 2.4 i av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för alternativa driftformer i Härnösands kommun.