Lokaler och mark

På den här sidan hittar du information om lediga lokaler och mark i Härnösand. Annonserna är hämtade från den rikstäckande annonssajten objektvision.selänk till annan webbplats

Är du fastighets- eller markägare och har lediga objekt så kan du kostnadsfritt annonsera dem via kommunens avtal med Objektvision. Här kan du läsa hur du gör för att registrera dig som kund med annonspaket Kommun.länk till annan webbplats

Flygbild över Fastlandet 2:30 i Härnösand.

Läs om Fastlandet 2:30, en 1900 kvm stor fastighet, planlagd för ändamålet småindustri.

Flygbild över Saltvik i Härnösand.

Läs om industritomten på Saltvik, ett ca 10 000 kvm stort område, planlagt för industriändamål. 

Flygbild över Västra Saltvik i Härnösand.

Läs om Västra Saltvik, ett planlagt industriområde med ca 57 000 kvadratmeter byggrätt.