Så fungerar livsmedelskontrollen

Dina kunder ska kunna känna sig trygga när de köper mat i din butik eller äter på din restaurang. Du som bedriver en livsmedelsverksamhet ansvarar för att maten är säker, rätt märkt och kan spåras. Vi bedriver kontroll över din verksamhet för att se att du tar sitt ansvar och uppfyller lagstiftningens mål.  

Samhällsförvaltningen kontrollerar din verksamhet

Samhällsnämnden ansvarar för kontrollen av din och omkring 200 andra livsmedelsverksamheter i kommunen. All kontroll sköts av  Samhällsförvaltningens personal och vi besöker din verksamhet regelbundet, tar prover, ställer krav och ger information.

Våra besök sker huvudsakligen vid fyra olika tillfällen:

  • Efter registrering
  • Planerad kontroll
  • Oplanerad extra kontroll

Kontroll efter registrering

När du lämnat in en anmälan och fått din verksamhet registrerad får du starta din verksamhet inom två veckor. Vi kontroller din lokals utformning och dina rutiner i egenkontrollen först efter att du startat din verksamhet.

Planerad kontroll

Hur ofta vi kontrollerar dig beror på vilka risker som förknippas med just din verksamhet och våra besök kan vara båda anmälda eller oanmälda. Vår planerade kontroll ingår i den årliga avgiften du betalar varje år.

Oplanerad extra kontroll

Vi kan behöva besöka din verksamhet utöver den planerade kontrollen. Det kan vara om det upptäckts brister som behöver följas upp, om vi emot klagomål eller för att utreda misstänkta matförgiftningar på din verksamhet. Dessa besök ingår inte i den årliga avgiften utan du får betala extra för uppföljande besök, befogade klagomål eller konstaterade matförgiftningar.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Om vi upptäcker många brister eller om de är allvarliga kan vi agera på olika sätt. Det vanligaste är att vi påpekar bristerna och fattar eventuellt ett beslut om sanktioner. Vi följer sedan upp att du åtgärdat det som sagts. Om vi bedömer att det kan finnas risk för människors hälsa vi stänga  hela eller delar av din verksamhet, det är inte speciellt vanligt.

Avgifter för livsmedelskontrollPDF (pdf, 146.1 kB)

Kontaktinformation

Linda Fransson
Miljöinspektör
Telefon: 0611 - 34 81 92
Katja Andersson
Miljöhandläggare
Telefon: 0611 - 34 81 34
Camilla Löfnäs
Miljöhandläggare
Telefon: 0611 - 34 81 47