Vanliga frågor och svar - livsmedelsverksamhet

Här har vi samlat svar på vanliga frågor till oss på Samhällsförvaltningen som rör livsmedelsverksamheter.

För att underlätta har vi delat upp frågorna i följande ämnesområden:

  • Starta och driva en ett livsmedelsföretag.
  • Egenkontroll och utbildning.
  • Utformning.

Starta och driva ett livsmedelsföretag

Jag vill starta en livsmedelsverksamhet. Vilka krav ställer ni?

Vilka krav som ställs beror på vilken typ av verksamhet du har. Generellt sett behöver du ha en lokal som är i gott skick och anpassad till den verksamhet du tänkt bedriva samt att du behöver egenkontroll för att kunna visa att de livsmedel du hanterar är säkra att äta.

Du måste också se till att registrera alternativt få din verksamhet godkänd innan du får starta.      

Hur gör jag om jag tar över en verksamhet?

Det är anläggningen registreras eller godkännas, inte lokalen. Det betyder att om du tar över en verksamhet måste du registrera din anläggning hos samhällsnämnden alternativt ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket även om det tidigare bedrivits liknande verksamhet.

Ska min verksamhet registreras eller godkännas?

De allra flesta verksamheter ska registreras, undantaget är de så kallade animalieanläggningarna. Dessa ska godkännas av Livsmedelsverket.

Vad krävs av en godkänd respektive registrerad verksamhet?

Anläggningen ska uppfylla de bestämmelser som gäller för lokaler och utrustning samt ha fungerande egenkontroll. Detta gäller oavsett om verksamheten ska godkännas eller registreras. Den enda skillnaden är att det inte görs någon förprövning av en registrerad verksamhet.

Jag driver restaurang, får jag börja med catering?

Att börja med t.ex. catering är en betydande ändring av din verksamhet och är något som ska anmälas till oss innan. Alla restauranger har inte förutsättningar att leverera mat. 

Vad gäller vid tillfällig eller mobil verksamhet?

Även om din verksamhet pågår en kortare tid, exempelvis matförsäljning under en marknad eller mässa, ska din verksamhet registreras.


Egenkontroll och utbildning  

Vad är egenkontroll?

Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra att äta och är rätt märkta. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet och vilka regler som gäller. Egenkontroll är de rutiner du har för att säkerställa detta.

Kan ni hjälpa mig med min egenkontroll?

Det är du som ansvarar för att ta fram en fungerande egenkontroll anpassad efter de förutsättningar som finns i just din verksamhet. Vi på Samhällsförvaltningen kan ge råd och tips om hur du kan gå tillväga, vi kan däremot inte hjälpa till med att skriva dina rutiner, den typen av hjälp kan du istället få via branschorganisationer eller konsulter.

Måste man ha någon särskild utbildning för att driva en livsmedelsverksamhet?

Det finns inget krav på någon viss utbildning, men du ska ha tillräcklig kunskap i livsmedelshygien för just den verksamhet du bedriver. Den som driver en verksamheten ansvarar också för att alla som arbetar i verksamheten får utbildning eller handledning i livsmedelshygien och egenkontroll.

Det är en god idé är att gå en kurs. Vi kan inte rekommendera någon särskild utbildning, men om ni googlar på utbildning livsmedelshygien kommer ni att hitta ett flertal företag som ordnar utbildningar.


Utformning

Vilka krav gäller för fettavskiljare och ventilation?

Det är HEMAB som ansvarar för fettavskiljare, kontakta dem för mer information.

Lagstiftningen ställer krav på att din lokal har ändamålsenlig och tillräcklig ventilation, d.v.s. anpassad till den verksamhet du bedriver. Kontakta sotarna om du har frågor om installation, besiktning och rengöring av ventilation.

Behöver jag ha en gästtoalett?

Du får inte låta dina gäster låna personaltoaletten, om dina gäster normalt sett brukar behöva besöka en toalett kan du därför behöva ha en gästtoalett.

Får jag bygga om eller renovera i min livsmedelslokal?

Du behöver inte meddela oss om du genomför renovering eller enklare ombyggnationer. Om däremot ombyggnationen medför att planlösningen förändras räknas det som en betydande ändring och är något som ska anmälas till oss innan.

Gör ärenden direkt på hemsidan

Registrera livsmedelsverksamhetlänk till annan webbplats

Du loggar in med din e-legitimation.

Kontaktinformation

Linda Fransson
Miljöinspektör
Telefon: 0611 - 34 81 92
Katja Andersson
Miljöhandläggare
Telefon: 0611 - 34 81 34
Camilla Löfnäs
Miljöhandläggare
Telefon: 0611 - 34 81 47