Miljö och hälsa

Enligt miljöbalken ska kommunen bedriva tillsyn på verksamheter som påverkar miljö och hälsa. Det kan vara alltifrån större industrier till bensinstationer och skolor.

Syftet med Samhällsnämndens tillsyn är att kontrollera att du som ansvarig har koll på riskerna med din verksamhet och att du bedriver ett förebyggande arbete för att förhindra att olägenheter för människors hälsa eller miljö uppstår samt att du hushåller med resurser.
 
Förutom att bedriva tillsyn kan även Samhällsförvaltningens personal ge dig information om det mesta inom miljö, energi, hälsa, smittskydd och strålskydd.

Ska du starta, ta över eller ändra din verksamhet?

Vissa verksamheter ska anmälas eller kräver tillstånd från Samhällsnämnden. Kontakta därför oss på Samhällsförvaltningen i god tid innan du börjar, du kan då i ett tidigt skede få råd och tips innan du har kommit för långt i din planering.