Lokaler och mark

I Härnösand finns lokaler och mark för att etablera industri- och näringsverksamhet. På den här sidan hittar du information om de lediga objekt som finns just nu.

Flygbild över Fastlandet 2:30 i Härnösand.

Läs om Fastlandet 2:30, en 1900 kvm stor fastighet, planlagd för ändamålet småindustri.

Flygbild över Saltvik i Härnösand.

Läs om industritomten på Saltvik, ett ca 10 000 kvm stort område, planlagt för industriändamål. 

Flygbild över Västra Saltvik i Härnösand.

Läs om Västra Saltvik, ett planlagt industriområde med ca 57 000 kvadratmeter byggrätt.