Näringslivsenheten

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten finns i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3.

Att det går bra för Härnösands företag är viktigt för utvecklingen i vår kommun. Därför jobbar vi på näringslivsenheten för att förbättra och förenkla företagens kontakter med kommunen.

Vi vill underlätta för företag på bästa sätt och erbjuder:

  • Hjälp med kontakter och nätverk.
  • Hjälp att hitta lokaler eller tomtmark.
  • Hjälp att söka tillstånd för t.ex. bygg och miljö.
  • Stöd och uppföljning under hela etableringsprocessen.
  • Mötesplatser för företag såsom företagsfrukostar, lokala mässor, föreläsningar, seminarier, Företagens Galakväll m.m.

Näringslivsenheten är en del av tillväxtavdelningen på Härnösands kommun. Inom tillväxtavdelningen finns även bland annat utvecklingsenheten, som till exempel jobbar med strategiska utvecklings- och etableringsprojekt samt mark- och exploateringsfrågor.

Vi delar lokaler med Almi, AImi Invest och Business Sweden. Vi har ett nära samarbete med HNEF, som består av kommunens företagarorganisationer.

Vi kan marknaden i Härnösand och vill bidra med att göra det enkelt för dig att komma igång med din verksamhet.

Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Näringslivsenheten
Telefon: 0611-34 80 34
E-post: foretagslotsen@harnosand.se
Besök: Universitetsbacken 3

Vi som jobbar på näringslivsenheten