Personal hos Näringslivsenheten

Vi arbetar med att utveckla Härnösand!
Uno Jonsson

Tillväxtchef
Uno Jonsson
Telefon: 0611 - 34 82 52
Mobil: 070 - 648 25 11
E-post: uno.jonsson@harnosand.se
Arbetsområde: Företagsetableringar och utvecklingsprojekt.

Margareta Nordlund

Verksamhetsledare
Margareta Nordlund
Telefon: 0611 - 34 80 50
Mobil: 073 - 274 54 84
E-post: margareta.nordlund@harnosand.se
Arbetsområde: Nyföretagande, utvecklingsprojekt och lotsfunktion.

Ulrika Westerlund

Näringslivsutvecklare
Ulrika Westerlund
Telefon: 0611 - 34 82 53
E-post: ulrika.westerlund@harnosand.se
Arbetsområde: Mötesplatser, administration, information, hemsida och ekonomi.

Jonas Wessling

Näringslivsutvecklare
Jonas Wessling
Telefon: 0611-34 82 55
Mobil: 073-270 45 55
E-post: jonas.wessling@harnosand.se
Arbetsområde: Inflyttning, kompetensfrågor och lotsfunktion.

Henrik Olsson

Näringslivsutvecklare
Henrik Olsson
Telefon: 0611-34 82 76
Mobil: 070-191 93 60
E-post: henrik.olsson@harnosand.se
Arbetsområde: Bredbands-, landsbygds- och näringslivsfrågor. Lotsfunktion.

Samed Abujazar

Näringslivsutvecklare
Samed Abujazar
Mobil: 070-212 74 44
E-post: samed.abujazar@harnosand.se
Arbetsområde: Näringslivsutvecklare med fokus på nyanlända som vill starta, driva och utveckla företag i Härnösand.

Eva-Lotta Öberg

Projektledare
Eva-Lotta Öberg
Telefon: 0611-34 82 44
Mobil: 070-312 28 49
E-post: eva-lotta.oberg@harnosand.se
Arbetsområde: Projektledare för Landsbygd 2.0.

Näringslivsenheten
Nybrogatan 13
871 80 Härnösand

3:e våningen, ingång från gården.

Telefon: 0611-34 80 34
E-post: foretagslotsen@harnosand.se