Nya Sambiblioteket

Sambiblioteket

Bakgrund

Sambiblioteket i Härnösand invigdes år 2000 och var gemensamt för Härnösands kommun, Mittuniversitetet och Länsbiblioteket Västernorrland. Arkitekt var Hans Tirsén som tillsammans med Arne Wistedt och Martin Häller vann den allmänna arkitekttävlingen om bibliotekets utformning år 1997. Visionen var att det skulle bli ett aktivt kunskapscentrum och en nod i samhällets nätverk. Biblioteket skulle även bli en mötesplats för staden och högskolan och av avgörande betydelse för stadens utveckling.

Mittuniversitetet beslutade år 2013 att avveckla sin verksamhet Campus Härnösand med universitetsbibliotek och då lämnade även Länsbiblioteket lokalerna. Efter process med medborgargrupper i Framtidsarbete och Tillväxtstrategi där näringslivet och andra aktörer varit med genomförs nu projekt för att skapa ”nya” Sambiblioteket. Projektet ska skapa en utvecklingsmiljö för att få idéer och företag att växa och vara gemensam kraft och arena för invånare, kommunens verksamheter, företag, föreningar och aktörer inom innovation, utveckling och utbildning. Första steget i projektet ska utveckla entréplan som informations- och mötesplats samt utbildnings- och utvecklingsmöjligheterna på de översta planen. På andra plan har Härnösands bibliotek sina lokaler.

Verksamheter i Nya Sambiblioteket


Plan 1:
Mötesplats med medborgarservice, möteslokaler, information om huset, Härnösand och regionen.

Plan 2: Kunskap med bibliotekets litteratur och tjänster.

Plan 3: Lärande med Lärcentrum och studiemiljö.

Plan 4 & 5: Utveckling med miljö för idéprocesser, evenemang och möten samt kontor. Kontoren kommer i steg 1 att hyras av Business Sweden, High Coast Invest, Almi Företagspartner, Almi Invest, BizMaker Inkubator, kommunens tillväxtavdelning och kommunikationsenhet samt Härnösands Näringslivs Ekonomisk Förening (HNEF). Men fler utvecklingsaktörer ska in både permanent och på de flexplatser som skapas.

Så här ser planen ut:


Steg 1:
Fylla på huset. Vissa omflyttningar har redan gjorts, ombyggnationerna påbörjades i februari och avslutas i juni.

Steg 2: Etablera ny flexibel yta på plan 4 som en plats för utveckling och programverksamhet.

Steg 3: Eventuellt utveckla fysiska miljön. Här skulle Konceptstudions idéerPDF (pdf, 4.1 MB) kunna bli aktuella. Konceptstudion har bestått av åtta studerande från olika universitet/högskolor och är ett samarbete mellan Technichus och Design i Västernorrland.

Officiell invigning av Nya Sambiblioteket sker hösten 2018. Datum och tid meddelas senare.