Nya Sambiblioteket

Sambiblioteket

Bakgrund

Sambiblioteket i Härnösand invigdes år 2000 och var gemensamt för Härnösands kommun, Mittuniversitetet och Länsbiblioteket Västernorrland. Arkitekt var Hans Tirsén som tillsammans med Arne Wistedt och Martin Häller vann den allmänna arkitekttävlingen om bibliotekets utformning år 1997. Visionen var att det skulle bli ett aktivt kunskapscentrum och en nod i samhällets nätverk. Biblioteket skulle även bli en mötesplats för staden och högskolan och av avgörande betydelse för stadens utveckling.

Mittuniversitetet beslutade år 2013 att avveckla sin verksamhet Campus Härnösand med universitetsbibliotek och då lämnade även Länsbiblioteket lokalerna. Efter process med medborgargrupper i Framtidsarbete och Tillväxtstrategi där näringslivet och andra aktörer varit med genomförs nu projekt för att skapa ”nya” Sambiblioteket. Projektet ska skapa en utvecklingsmiljö för att få idéer och företag att växa och vara gemensam kraft och arena för invånare, kommunens verksamheter, företag, föreningar och aktörer inom innovation, utveckling och utbildning. Första steget i projektet ska utveckla entréplan som informations- och mötesplats samt utbildnings- och utvecklingsmöjligheterna på de översta våningarna. På andra våningen har Härnösands bibliotek sina lokaler.

Senast mars 2018 kommer alla våningar att ha verksamhet. En verksamhet som ska utvecklas tillsammans med invånare, kommunens verksamheter, företag, föreningar och aktörer.