Är du vår nya översiktsplanerare?

Annons översiktsplanerare

Tillväxtavdelningen söker nu en kollega som får ansvar för kommunens översiktsplan och som även ska bidra till strategierna för kommunens långsiktiga och hållbara utveckling.