Härnösands kommun och Peckas Naturodlingar på nationellt möte om framtidens livsmedelsproduktion

Peckas Naturodlingar ska bygga en anläggning i Härnösand där de ska producera 200 ton tomater och 20 ton fisk per år. Allt som produceras ska säljas vidare till regionens livsmedelsbutiker.

Peckas Naturodlingar ska bygga en anläggning i Härnösand där de ska producera 200 ton tomater och 20 ton fisk per år. Allt som produceras ska säljas vidare till regionens livsmedelsbutiker.

På onsdag den 15 februari är Härnösands kommun och Peckas Naturodlingar med på ett nationellt möte om framtidens livsmedelsproduktion i Stockholm. Mötet arrangeras av Nätverket Swedish Surplus Energy Collaboration (SSEC) där Härnösands kommun sitter med i styrgruppen.

– Att odla livsmedel på ett nytt, smart sätt i ett kretslopp utan några som helst utsläpp har enormt stor potential, säger Anneli Kuusisto, utvecklare och strateg på Härnösands kommun och den som är med i styrgruppen för kommunens räkning. Att vi är med i styrgruppen lyfter Härnösand i frågor som gäller hållbar livsmedelsproduktion. Det ger också företag från vår kommun möjlighet att synas i nationella sammanhang, ta del av betydelsefull kunskap och ingå i spännande projekt.

Målet med mötet i Stockholm är att diskutera en nationell långsiktig strategi för företag, jobb och innovationer kopplade till hållbar produktion av livsmedel. På plats finns regeringsrepresentanter, myndigheter, kommuner, företag och organisationer.

Att Härnösands kommun är med i nätverket är ett medvetet strategisk val. Det är ett resultat från framtidsarbetet efter Mittuniversitetets besked att flytta Campus från Härnösand 2013.
– Vi har valt att vara aktiva och arbeta för en bättre morgondag för nuvarande och kommande generationer, där vi hushålla med naturresurser och minskar miljöpåverkan på lokal och global nivå, säger Anneli.

SLU är navet för nätverket SSEC. Andra medlemmar är Kraftringen energi AB, Gävle energi AB, Härnösands kommun, Bjuvs kommun, EON Sverige AB, Oskarshamns kommun, Malmö stad och Ramböll Sverige AB.