Ny förening ska stärka centrumhandeln

Henrik Skyttberg och Jörgen Eriksson

Centrumutvecklaren Henrik Skyttberg och projektledaren Jörgen Eriksson jobbar hårt för att skapa en ny, stark förening för handelsföretagen i centrum.

En ny förening för handlarna i centrum är på väg att bildas. Den är tänkt att ersätta två av de föreningar som finns idag.

– Med en enda stark förening där alla är med får vi helt andra förutsättningar att skapa liv i centrum, säger Jörgen Eriksson, projektledare för handelsdelen i det pågående centrumprojektet.

Idag är handelsföretagen organiserade i antingen Härnösand Handel, en lokal avdelning av Svensk Handel, eller Handelsplats Härnösand. Vissa handlare är med i båda föreningarna, men många är inte med någonstans. Det vill Jörgen Eriksson ändra på.

– I den nya föreningen ska det vara självklart och på sikt obligatoriskt att vara med. Det behövs att alla är engagerade och att alla bidrar.

Tanken är att serviceavgiften ska stå i proportion till butikernas storlek. Därtill förväntas både fastighetsägare och kommunen bidra ekonomiskt.

– Dagens föreningar har tillsammans ungefär en miljon kronor om året att ordna aktiviteter för. Det ska vi dubbla, helst tredubbla, och sedan kan vi göra mycket roliga saker som drar folk till centrum och därmed skapar mer handel.

Andra uppgifter för en ny förening är gemensamma öppettider i centrum och att konvertera de populära Öbacka presentkorten till den digitala världen. Även där är det tydliga målet att alla butiker ska vara anknutna.

– Presentkort är jätteviktiga. Varje sålt kort ger handel tillbaka till stan och här finns potential att växa mycket mer, även om Härnösand redan idag är ovanligt bra på presentkort.

När den nya föreningen kan bildas är oklart. Det är mycket formella saker som ska ordnas när två föreningar ska upplösas och en ny bildas.

– Vi jobbar på så fort vi kan och förhoppningen är att den nya föreningen är igång innan sommaren, säger Jörgen Eriksson.