Stora planer för Härnösands stadskärna

Nu är den nya planen för Härnösands stadskärna klar. Planen innehåller bland annat två tydliga entréer till stadskärnan, inbjudande skyltning, digitala presentkort, fritt wi-fi och fler restauranger och kaféer i markplan. Det blir också en nybildad handelsförening med bättre resurser.

Idéskiss av Stora Torget i Härnösands centrum

Torget är den naturliga mötesplatsen med flera restauranger och kaféer. Illustration: ElinderSten Arkitekter

– Vi har kommit väldigt långt på kort tid. Samtidigt är det nu som det verkliga jobbet börjar, säger projektledaren Björn Höglund.

Planen presenterades vid ett möte med handlare, fastighetsägare, andra företagare och representanter för Härnösands kommun. Projektet är ett samarbete mellan de två fastighetsägarna Westerlind Fastigheter och Amasten, Härnösands kommun och Handelsplats Härnösand.

– Samverkan och samsyn mellan olika aktörer har varit det viktigaste hittills och kommer även i fortsättningen att vara det viktigaste för att nå framgång, säger Björn Höglund.

Deltagare vid informationsmöte om centrumprojektet.

Projektet presenterades för handlare, fastighetsägare, andra företagare och representanter för Härnösands kommun.

Alla aktörer i projektet har anlitat samma arkitektkontor och kommunikationsbyrå, ElinderSten Arkitekter och Oh My, för att hitta ett gemensamt språk både i den fysiska och visuella utformningen. I den fysiska miljön är de naturliga mötesplatserna Torget, Trädgårdsgatan och övre delen av Storgatan särskilt viktiga att utveckla. Redan till sommaren är målet att det ska finnas gratis wi-fi i området.

Plattformen för kommunikation bygger på ordet Här som i Härnösand.

– Kommunikationslösningen är öppen för alla att använda, i annonser, på skyltar och i andra sammanhang.

Exempel på reklamskylt med ny profil i Härnösands centrum

Ordet Här som i Härnösand går igen i all marknadsföring.

Skyltningen mot centrum ska bli tydligare, inte minst vid stadskärnans två naturliga entréer, Nybron och Östra Kanalbron. När det gäller innehållet är målet fler restauranger och caféer, fler nationella kedjor likt redan klara HM Home och Espresso House samt att samla butiker i kluster.

För att få nya lokala entreprenörer har en tävling utlysts där den som har bästa affärsidén vinner gratis hyra, logotyp, webbsida samt försäkringar och affärsstöd under en period.

Idéskiss av Storgatan i Härnösands centrum.

Övre delen av Storgatan har potential att bli en ny plats för möten och event. Illustration: ElinderSten Arkitekter

En annan idé för att få mer liv i centrum är att bygga nya bostäder i centrum. Westerlind Fastigheter börjar med att bygga 15 lägenheter ovanpå blivande Espresso House.

– De riktar sig mot en lite yngre målgrupp. Vi bygger mindre lägenheter med ett koncept vi kallar Urban Living, säger Westerlinds vd Emil Westerlind.

Den nya handelsföreningen Här är på väg att bildas och den ska bland annat stå för en samlande webbsida, aktiviteter i centrum och nya digitala presentkort. Redan nu startar den nya Facebooksidan Här och ersätter Handelsplats Härnösand.

– Jag hoppas att den här planen sätter igång nya idéer och att handlare och andra företagare frågar sig hur de kan vara med och bidra. Det här är och ska vara allas projekt, säger Amastens förvaltningschef Olof Pergament.