Starta och etablera företag

Byggarbetsplats
Seminarier, rådgivning, ledig industrimark och lokaler. Näringslivsenheten hjälper dig när du vill starta eget eller etablera företag.