Tillstånd och regler

Här hittar du ett urval av de vanligaste tillstånden/regler, som gäller när du ska starta eller driva ett företag.

Här finns även information om hur tillsynen av olika verksamheter fungerar.

Tillståndssökning kan rikta sig både till kommunen, länsstyrelsen och till andra myndigheter.

Tänk på att det kan ta tid att få besked om olika tillstånd, så var gärna ute i god tid.

Inlämning av tillstånd