Försäljning av vissa receptfria läkemedel

Den som ska bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel är skyldig att anmäla detta till Läkemedelsverket.

Du som gjort anmälan sedan tidigare om försäljning av nikotinläkemedel till din kommun i enlighet med tidigare gällande lagstiftning om detaljhandel med nikotinläkemedel, behöver inte göra en ny anmälan till Läkemedelsverket om du har för avsikt att fortsätta sälja endast nikotinläkemedel.

En hand med medicin