Serveringstillstånd

Alkoholservering

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får endast ske om tillstånd har meddelats. Försäljning till konsument för förtäring på stället benämns servering. Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av alkoholdryck mot ersättning.

Serveringstillstånd - ett ansvarsfullt åtagande

I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för stadens medborgare och till att det finns bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i ett levande Härnösand. Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd men också den breda allmänheten ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar.

Bra miljö - för gäster och boende

Restaurangerna i Härnösand ska vara trevliga och trygga för alla som besöker dem. Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag. Ungdomar ska skyddas från en för tidig alkoholdebut. Fylla, narkotikaanvändning, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö. Vid eventuella konflikter mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa tar de sociala skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför som vi är försiktiga när det gäller sena serveringstider och etablering av renodlade nöjeskrogar i känsliga områden.

Konkurrens - på lika villkor

Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. Den ska utmärkas av hög moral och god etik. Det har vi alla ett intresse av.

Myndighetssamverkan

För att uppnå dessa högt ställda krav från samhällets sida, samverkar tillståndsenheten med andra myndigheter, framför allt med polismyndigheten, skatteverket och samhällsförvaltningen men även med ekobrottsmyndigheten, skattebrottsenheten och räddningstjänsten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Vad du behöver veta inför en ansökan om serveringstillstånd.pdföppnas i nytt fönster 146 kB
PDF Ansvarsfull alkoholservering på din restaurang.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB