Tillsyn över försäljning av folköl

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten det lokala tillsynsansvaret över försäljning och servering och kan också meddela beslut om varning eller förbud enligt 7 kap. 21 § alkohollagen.