Vad är en ordningsvakt

Dörrvärd - ordningsvakt

Entrévärdens arbetsuppgifter är att se till att ägarens krav på gästerna uppfylls. Denna arbetsuppgift har inte stöd i någon lagstiftning eller författning, utan grundar sig helt på krögarens önskemål.

En entrévärds arbetsuppgifter kan vara att välkomna de gäster som uppfyller kraven samt att neka de gäster som inte uppfyller kraven och förklara varför de inte kan få komma in.

Läs mer i Länsstyrelsens broschyr om vad är en ordningsvakt - dörrvärdPDF (pdf, 344 kB)