Egenkontroll

Du som företagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Ett viktigt steg i detta är att bedriva egenkontroll, d.v.s. att du arbetar förebyggande genom att ha rutiner för hur din verksamhet ska skötas och drivas.

Arbetet med att ta fram din egenkontroll är något du kan göra själv om du har tillräckligt med kunskap men du kan även ta hjälp av en konsult.

Grundförutsättningar

Grunden för att din livsmedelshantering ska vara säker är att du har bra lokaler och lämplig utrustning men även goda arbetsrutiner.

Först och främst ska du ha rutiner på följande områden:

  • Utbildning av personalen.
  • Personlig hygien.
  • Underhåll av lokaler och utrustning.
  • Rengöring.
  • Skadedjursbekämpning.
  • Övervakning av temperaturer.
  • Vatten och is.
  • Mottagning av varor.
  • Märkning och redighet.
  • Spårbarhet framåt och bakåt.

Nästa steg

När du vet att dina grundförutsättningar är goda är nästa viktiga steg att gå igenom vilka faror som kan finnas i din verksamhet. När du har gjort det, vet du vilka faror som ni måste ha kontroll över.