Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen är det förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år och det är kommunens Socialnämnd som ansvarar för tillsynen av tobaksförsäljning.

Rökförbud gäller på de ställen där man i någon form serverar mat eller dryck som restauranger och serveringsställen. Samhällsnämnden har ansvaret för tillsyn av dessa lokaler.

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar t.ex. restaurangen ifråga. Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med ägaren, om det inte blir någon bättring kan du vända dig till Samhällsförvaltningen.