Sevesoverksamhet

Vi har inom Härnösands kommun en anläggning som arbetar med kemikalier i sådan utsträckning att det allvarligt skulle kunna drabba människor och miljö om en olycka inträffar. Anläggningen omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen, vilket innebär att företagen som äger anläggningarna måste förebygga, hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka. 

Bakgrund
Lagstiftningens namn kommer från staden Seveso i Italien där en olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Säkerhetsnivån är hög och den som bedriver sådan verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen måste vidta nödvändiga åtgärder samt samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Två olika nivåer
EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Seveso. Det finns två gränsnivåer, en högre och en lägre nivå. Anläggningar som omfattas av den högre kravnivån ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerhetsarbetet mer detaljerat.

Kommunens åtagande
Kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas av den högre kravnivån. Planen, som arbetas fram i samråd med verksamheten, ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar.

Almer Oil & Chemical Storage AB
I Härnösand finns enbart en Sevesoverksamhet. Det är Almer Oil & Chemical Storage AB. Sevesoanläggning Almer oil. Information till allmänhetenPDF (pdf, 131.9 kB)

Läs vidare om Almer Oil:s särskilda risker på Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalenslänk till annan webbplats hemsida.