Upphandling 

God dialog mellan Härnösands kommun och det lokala näringslivet

Härnösands kommun köper årligen varor och tjänster för cirka 300 miljoner kronor. I arbetet med upphandling och inköp ska kommunen ansvara för att skattemedlen förvaltas på bästa möjliga sätt utifrån gällande lagstiftning samt utförs affärsmässigt korrekt och objektivt.

Kommunens målsättning är att ha en hållbar, effektiv och rättssäker upphandling där konkurrensen tillvaratas och kommunens resurser används på bästa sätt. 

Vi som arbetar med upphandling inom kommunen värdesätter god dialog med marknaden i vårt upphandlingsarbete. Öppenhet och kommunikation mellan kommunen och näringslivet speglar vårt arbetssätt.   

En viktig del i vårt arbete är informationsspridning. Om du som företagare eller privatperson är nyfiken på upphandling och vill ha fördjupad information är du välkommen att kontakta någon av oss.  

Som leverantör hittar du kommunens aktuella upphandlingar under Aktuella upphandlingar.

Vi som arbetar med upphandling:

Åsa Nordgren

Avtalscontroller
Åsa Nordgren
Telefon: 0611-34 80 46
E-post: asa.nordgren@harnosand.se

Pia Dephuis Dahne

Upphandlingscontroller
Pia Diephuis Dahne
Telefon: 0611-34 80 99
E-post: pia.diephuis.dahne@harnosand.se

Johan Bölenius

Upphandlingscontroller
Johan Bölenius
Telefon: 0611-34 80 70
E-post: johan.bolenius@harnosand.se

Linda Högdal

Upphandlingscontroller, samordningsansvarig
Linda Högdal
Telefon: 0611-34 80 76
E-post: linda.hogdal@harnosand.se

Sofia Elmeholt

Upphandlingscontroller
Sofia Elmeholt
Telefon: 0611-34 80 79
E-post: sofia.elmeholt@harnosand.se