Utmaningsrätt

Personer som står och diskuterar förhandling

Utmana kommunal verksamhet

Den som utmanar ska själv vara villig att ta över verksamheten.

All kommunal verksamhet kan utmanas förutom myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vissa lagstyrda verksamheter.

Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att i enlighet med denna policy utmana den kommunala verksamheten.

För mer information, kontakta:

Uno Jonsson

Näringslivschef
Uno Jonsson
Telefon: 0611 - 34 82 52
Mobil: 070 - 648 25 11
E-post: uno.jonsson@harnosand.se
Arbetsområde: Företagsetableringar och utvecklingsprojekt

Margareta Nordlund

Näringslivsutvecklare och utvecklingsledare
Margareta Nordlund
Telefon: 0611 - 34 80 50
Mobil: 073 - 274 54 84
E-post: margareta.nordlund@harnosand.se
Arbetsområde: Nyföretagande och utvecklingsprojekt.