Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten finns i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3

Utvecklingsenheten jobbar långsiktigt med att skapa förutsättningar för framtida utveckling. På utvecklingsenhetens bord finns till exempel mark- och exploateringsfrågorna. I arbetet ingår också att starta och initiera strategiska utvecklings- och etableringsprojekt.

Utvecklingsenheten jobbar även bland annat med bostadsförsörjning, hållbarhetsfrågor och infrastruktur som vägar och bredband samt strategiskt med evenemang. 

Vi som jobbar på utvecklingsenheten