Inloggning fjärrarbetsplats

Härnösands kommuns logotyp

Vid inloggningsproblem så kontakta i första hand
IT-avdelningens helpdesk på telefon: 0611 - 39 90 50
eller it-support@harnosand.se