Bilderna på hemsidan

Det är inte tillåtet att ta bilder från hemsidan såvida de inte är hämtade ur pressrummet och pressbilder.

Om ni använder en pressbild ska ni alltid ange "Foto: Härnösands kommun" vid publicering.

Bilderna får vidare inte ändras eller på annat sätt förvanskas. Det är inte heller tillåtet att sälja vidare någon av dessa bilder.