FAQ - Särskilt boende (äldreomsorg)

Frågor och svar om särskilt boende

Särskilt boende är en boende- och vårdform där det ges service, omvårdnad, hälso- och sjukvård samt tillsyn dygnet runt. Nedan följer några vanliga frågor som kan komma upp gällande boende.