Får förskolan göra avsteg i kön?

Svar

De avsteg som får göras är: Barn som av resurssamordnare bedömts vara i behov av särskilt stöd. Återgång efter föräldraledighet (”syskonförtur”). Gäller även för barn som varit hemma under föräldraledigheten Vad betyder begreppet syskonförtur? För att underlätta för familjer att slippa få syskon placerade på olika ställen tillämpar Härnösands kommun syskonförtur. Det innebär att om det finns kö till viss förskola/pedagogisk omsorg så har barn med syskon i den berörda förskolan/pedagogiska omsorgen förtur till plats.