Finns det läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut?

Svar

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt men nås säkrast dagtid på vardagar. På kvällstid, nätter och helger går kontakten till sjuksköterskan via personalen på avdelningen.

Socialförvaltningen har avtalad besökstid av läkare. Läkaren kommer på rond med sjuksköterskan en gång i veckan. Hembesök görs vid behov och betalas av den boende.

Sjukgymnast och arbetsterapeut är knuten till boendet och kommer vid behov.