Finns det möjlighet till övernattning för långväga gäster?

Svar

Det finns inga övernattningslägenheter för långväga gäster i husen. Möjlighet till övernattning beror på hur stor lägenhet du har och vilka möjligheter till övernattning du har i din bostad.