Finns det personal i huset dygnet runt?

Svar

Ja, omvårdnadspersonal finns tillgänglig i huset dygnet runt.