Hur fungerar det med tandläkare, fotvård, frisör?

Svar

Munhälsobedömning görs kontinuerligt på boendena av tandvården. Vid behov av tandläkare bokas tandläkarbesök hos din tandläkare.

Fotvårdsspecialist och frisör finns i vissa boenden, alternativt så kan hembesök i egna lägenheten bokas. Dessa tjänster betalas av den boende.