Hur går en ceremoni till?

Svar

Det är brudparet som bestämmer hur vigseln ska utföras. Det som alltid måste ingå är följande text som läses av vigselförrättaren. Brudparet bestämmer om det ska vara något utöver den texten. En ceremoni kan innehålla musik, diktläsning, personligt tal, vigsellöften osv. Ni lägger upp er personliga ceremoni tillsammans med vigselförrättaren.

Vart vigseln ska utföras är också upp till brudparet. Det är gratis att viga sig i Härnösands kommuns lokaler och vanligast är att vigslarna förrättas i Rådhuset. Där har vi ett vackert sekelskiftesrum som passar sig ypperligt för mindre vigslar. Naturligtvis kan vigseln förrättas utanför kommunens lokaler efter brudparets önskemål. Det kan då bli aktuellt med reseersättning för vigselförrättaren. Vart vigseln ska förrättas planeras med vigselförrättaren.

Under vigselakten läses följande rader för paret:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:
Vill du N.N. ta denna N.N. till din hustru, att älska henne i nöd och lust? eller Vill du N.N. ta N.N., att älska i nöd och lust?

Vill du N.N. ta denne N.N. till din man, att älska honom i nöd och lust? eller Vill du N.N. ta N.N., att älska i nöd och lust?

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit

Ceremony in English

You wish to enter into marriage with each other. Marriage is based on love and trust, by entering in to marriage you promise to respect an support each other. As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union.

Since you have declared a will to enter marriage I now ask:
Will you N.N take this woman N.N to be your wife, and to love her for better and for worse?

Will you N.N take this man N.N to be your husband, hand to love him for better and for worse?

When you now go out into your lives and returns to your daily routines, remember your will for this union, your love for each other and respect for each other that you have felt at this moment and has brought you her.