Hur lång är uppsägningstiden?

Svar

Uppsägningstiden är 14 dagar.