Hur lång tid har jag på mig att återkomma med besked om jag blivit erbjuden en plats?

Svar

Inom tre vardagar ska du återkomma med svar.