Hur lång tid tar det innan jag kan få besked om beslut?

Svar

Vanligtvis ska du få besked om särskilt boende (äldreboende) inom en månad.